privacyverklaring

Vandaar, onderdeel van 2d studio in vorm en gevestigd en kantoorhoudend aan Roulet 2 in Kaatsheuvel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18123847, hierna te noemen “Vandaar“, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. Vandaar verwerkt je gegevens zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Vandaar worden aangeboden op Vandaar.nu.

Vandaar is te bereiken via hallo@vandaar.nu of via 0416 674 622 (ma-do 9.00-17.00 uur, vrij 9.00-12.30 uur).

1. Het verwerken van persoonsgegevens
Vandaar verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een account op onze website aan te maken, telefonisch of in correspondentie
- Internetbrowser en type apparaat 
- Foto's van onze artikelen in jouw omgeving, mits je ons je toestemming geeft deze op onze website te plaatsen

2. Het doel van verwerken van persoonsgegevens 
Door middel van het bezoeken van de website ga je akkoord met deze Privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze verklaring. Vandaar verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Voor het afhandelen van jouw bestelling en betaling
- Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om je te informeren over wijzigen over je bestelling, de diensten en/of artikelen
- Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op Vandaar.nu
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Voor het verzenden van de nieuwsbrief, indien je je hiervoor hebt aangemeld. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.
- Om foto's op vandaar.nu te tonen van artikelen bij onze klanten thuis
- Vandaar analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van goederen en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@vandaar.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

4, Geautomatiseerde besluitvorming
Vandaar neemt besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder tussenkomst van een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Vandaar).

5, Bewaartermijn van persoonsgegevens
Vandaar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een periode van 12 maanden na je laatste bezoek aan de website, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren. Wat betreft analytische cookies bewaren wij deze gegevens gedurende 26 maanden.

6a. Delen van persoonsgegevens met derden
Vandaar verkoopt jouw gegevens niet aan derden, en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor een dienst of bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten, of wanneer wij op grond van een wettelijke plicht gehouden zijn deze gegevens door te geven aan bevoegde instanties. Onderstaand vind je de betrokken partijen aan wie wij de persoonsgegevens verstrekken om een dienst of bestelling mogelijk te kunnen maken:
- Mijnwebwinkel.nl: alle gegevens van onze website vandaar.nu staan opgeslagen op de servers van Mijnwebwinkel.nl.
- MyParcel: Vandaar verzendt via het verzendsysteem (verzendlabels en tracking van de pakketten) van MyParcel.
- PostNL: Vandaar verzendt pakketten via PostNL, de officiële partner van MyParcel.
- Mollie: iDEAL-betalingen en Bancontact-betalingen lopen via Mollie Payments.
- Klarna: De Klarna Achteraf Betalen-mogelijkheid loopt via Mollie Payments.

Vandaar heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze verklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die Vandaar via vandaar.nu verwerkt, en accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor websites of diensten van anderen. Hiervoor verwijzen wij je graag naar de websites en privacyverklaringen van bovenstaande partijen.

6b. Delen van persoonsgegevens in geval van fraude, oplichting en/of diefstal
Vandaar gebruikt je persoonsgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig worden de gegevens als vermeld onder punt 1. overhandigd aan de overheid.
Gegevens als vermeld onder punt 1. kunnen wij in het geval van oplichting en/of diefstal ook verstrekken aan de politie, justitie en andere opsporingsdiensten en derden om te voldoen aan wettelijke verplichting, rechtelijk vonnis of ter voorkomen van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

7. Cookies of vergelijkbare technieken
Vandaar gebruikt technische en functionele cookies tijdens een lopende sessie op de website. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies (Google Analytics) die geen inbreuk maken op je privacy, maar voor ons noodzakelijk zijn voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Bij een eerste bezoek aan onze website wordt je toestemming gevraagd om cookies te plaatsen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Het kan zijn dat sommige functies op vandaar.nu niet naar behoren werken indien je computer geen cookies kan ontvangen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account op de website. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid; je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in een computerbestand naar jou te sturen. Wanneer je hier gebruik van wilt maken dien je per e-mail een verzoek tot inzage te sturen naar hallo@vandaar.nu, met daarbij gevoegd een kopie van je identiteitsbewijs zodat we weten dat het verzoek ook door jou is gedaan. Ter bescherming van je privacy verzoeken we je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Vandaar zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

9. Beveiliging van je gegevens
Vandaar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus, en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn van misbruik, neem dan contact op met hallo@vandaar.nu. Tevens willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzigingen in de Privacyverklaring
Vandaar behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Door na wijzigingen gebruik te maken van vandaar.nu ga je akkoord met een eventueel gewijzigde Privacyverklaring. Op onze website, op deze pagina, vind je altijd de meest recente versie ter inzage. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 18-10-2021.

© 2021 - 2024 Vandaar | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel